arrow_upward

Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur

Bijzondere architectuur in een groene omgeving

Wij gaan de Mecklenburgstraat 67-71 in Eindhoven nieuw leven inblazen. De huidige woon- en bedrijfslocatie transformeren wij naar een woonlocatie met ruimte voor 37 nieuwe grondgebonden woningen. Hoe dit eruit komt te zien bespreken we op dit moment nog met de omgeving. De impressiebeelden op deze website zijn voorbeelden van mogelijke realisaties. 

Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur
Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur

Groen en natuur
Het uitgangspunt voor dit plan is om een gebouwencomplex te ontwerpen waarbij de natuur zijn gang kan gaan met zo min mogelijk ingrijpen van de mens. 

De beide sculpturen worden zodanig ontworpen zodat bezonning, privacy en zicht zo goed mogelijk behouden kunnen worden voor omwonenden. De gevels van deze gebouwen bestaan uit bijzonder metselwerk en bieden volop ruimte voor biodiversiteit. 

Ook wordt er een tuin rondom de sculpturen aangelegd, voor een groen en beter woongenot. 

Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur
Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur
Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur

Een bijzonder stukje natuur
De vergeten tuin, en de ontstaansgeschiedenis ervan, is een belangrijk aspect geweest tijdens het realiseren van het plan. Een verlaten stuk grond, achter de huidige bebouwing, dat door de bewoners is omgevormd tot een bijzonder stukje natuur moet wat ons betreft behouden blijven. 

Met het extra groen rondom de sculpturen dat wij plaatsen willen wij meegaan in deze gedachtegang. Maar het zal wel gescheiden blijven van de vergeten tuin. Belangrijk is dat er met respect omgegaan wordt met dit bijzonder stukje natuur in hartje Eindhoven. 

Kragt - Een woonlocatie met oog voor groen en bijzondere architectuur

Parkeren

We zullen het parkeren onder de grond oplossen in een parkeerkelder. Zo blijft er zoveel mogelijk ruimte over om groen te planten. Hierdoor hoeft parkeren niet in de straat opgelost te worden en zal de ontwikkeling niet zorgen voor extra parkeerdrukte in de straat. 

Realisatie Q4 2024

Blijf op de hoogte!

De afgelopen tijd zijn wij in gesprek gegaan met de buurt over de plannen. Op deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. De gespreksverslagen en presentaties van de bijeenkomsten zijn hieronder gedeeld.

 

 

 

12 januari 2022 heeft de eerste (online) bijeenkomst plaatsgevonden. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomt?

Lees hier  de presentatie
Lees hier het verslag

30 juni 2022 heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden op een fysieke locatie. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst?

Lees hier de presentatie 
Lees hier het verslag


1 september 2022 heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden op een fysieke locatie. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst?

Lees hier de presentatie 
Lees hier het verslag

 

1 november 2022 heeft de vierde bijeenkomst plaatsgevonden op een fysieke locatie. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst?

Lees hier het verslag

10 juli 2023 heeft de vijfde bijeenkomst plaatsgevonden bij Kragt. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst?

Lees hier het verslag 

11 december 2023 heeft de zesde bijeenkomst plaatsgevonden bij Kragt. Wilt u meer weten over wat er is besproken tijdens deze bijeenkomst?

Lees hier het verslag 
Bekijk hier de presentatie