arrow_upward

Veldhovenring 39, Tilburg

Transformatie Veldhovenring 39

De transformatie van de directeurswoning biedt nieuwe kansen aan mens en omgeving.

Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg
Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg

Het plan
Het plan betreft de transformatie van de oude directeurswoning naar een woongebouw met ruimte voor 25 woningen, zowel appartementen als grondgebonden woning aan de park zijde. De oppervlakte van de woningen varieert van 50 m2 tot circa 80 m2 en heeft een diverse doelgroep (starters, ouderen, gezinnen). 

Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg

Heeft u vragen over de ontwikkeling?
Stel ze dan hier
 

Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg

Ruimtelijke kwaliteit
Het naastgelegen park biedt mogelijkheden voor het toevoegen van extra groen op het plangebied. De balkons van de woningen zullen voorzien worden van een gedeelte tuin, waardoor ook een stuk privacy van de omwonende gewaarborgd kan worden. Daarnaast zal er een binnentuin aangelegd worden. 

De woningen en ingangen aan het park zijn toegevoegd om bij te dragen aan de kwaliteit en leefbaarheid van het naastgelegen park. Door meer reuring te creëren aan het park zal de sociale controle toenemen.  

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar hoe er extra groen kan worden toegevoegd aan de gevel. 

Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg
Kragt - Veldhovenring 39, Tilburg

Blijf op de hoogte!

KRAGT heeft, in samenwerking met Beeckk Ruimtemakers, een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij buurtbewoners zijn ingelicht over het plan en gevraagd zijn om mee te denken. Hieruit zijn reacties opgehaald. Deze reacties zijn meegenomen tijdens het verder ontwikkelen van het plan. 

Gespreksverslagen en presentaties van deze bijeenkomsten kunnen hier bekeken worden: 

Verslag buurtgesprek 16-09-21
Presentatie buurtgesprek 16-09-21
Verslag buurtgesprek 04-05-22
Presentatie buurtgesprek 04-05-22
Verslag buurtgesprek 28-06-22

Presentatie buurtgesprek 28-06-22

Ook zijn er een aantal onderzoeken en studies uitgevoerd door experts. Mocht u interesse hebben om hier meer informatie over te ontvangen, of deze rapportages in te lezen, laat het ons dan weten.  

Contact 
Wilt u in contact komen met een medewerker van KRAGT?
Mail naar veldhovenring@kragtgroep.nl