arrow_upward
Terug naar overzicht

6 november 2020

PERSBERICHT: KRAGT en BurgtBouw blazen vervallen perceel Beek en Donk nieuw leven in

Bestemmingsplanprocedure voor nieuwe woonomgeving gestart
PERSBERICHT: KRAGT en BurgtBouw blazen vervallen perceel Beek en Donk nieuw leven in

Beek en Donk/Eindhoven – KRAGT vastgoed, BurgtBouw en de Gemeente Laarbeek kondigen vandaag de start aan van de bestemmingsplanprocedure voor de bouw van 45 appartementen en 3 eengezinswoningen op de hoek van de Bosscheweg en Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk. Met de bouw van de nieuwe woningen wordt de prominente plek bij Sluis 6 nieuw leven ingeblazen en kan het gaan fungeren als aantrekkelijk visitekaartje voor het dorp. 

In 2018 kocht KRAGT, samen met partner BurgtBouw uit Deurne, de voormalige vestigingslocatie van Van Der Vrande Bouwmachines om hier een nieuwe woonomgeving te creëren. Voor het concrete bouwplan is uitvoerig met de Gemeente Laarbeek gesproken. Eind 2018 heeft KRAGT een inventarisatie gedaan van de behoefte aan huurwoningen in Beek en Donk. Dit leverde in de eerste week al ruim 90 reacties op. De bestaande (huur)woningvoorraad bestaat voornamelijk uit sociale huurwoningen en uit de inventarisatie bleek dat er grote behoefte is aan zogenaamde ‘middenhuur’.

Sociale huurwoningen van belang 

Sociale huurwoningen van belang 

Het is een maatschappelijk belang dat er sociale huurwoningen vrijkomen en daarvoor zijn doorstromers van belang. De inwoners van Beek en Donk werd tevens gevraagd naar hun voorkeuren qua oppervlakte, aantal kamers en huurprijs. De uitkomsten van de inventarisatie zijn het vertrekpunt geweest bij de ontwikkeling van het plan en heeft geresulteerd in een combinatie van diverse soorten woningen voor starters, gezinnen en senioren. In totaal komen er 45 appartementen variërend tussen de 52 m2 en 130 m2. Daarnaast worden 3 eengezinswoningen gerealiseerd van 118 m2 tot 153 m2. De appartementen zullen worden verhuurd in het middensegment.

Een passende architectuur 

Een passende architectuur 

In lijn met de grotere gebouwen aan de Bosscheweg wordt aan de kant van het kanaal het appartementencomplex gerealiseerd en zal deze qua architectuur aansluiten bij de archetype woningen van Beek en Donk met goot en nok als uitgangspunt. De verspringende rooilijn en de ‘huisjes’ die hierdoor ontstaan geven het geheel een vriendelijk karakter. Zoveel mogelijk appartementen zijn met het uitzicht georiënteerd op de Zuid Willemsvaart en het kraanspoor. 

Het appartementengebouw wordt qua schaal steeds lager en sluit uiteindelijk aan bij de ‘lintbebouwing’ van de Mgr. Verhagenstraat door middel van drie ruime eengezinswoningen. Parkeerplaatsen voor de eengezinswoningen worden voorzien op het eigen terrein en parkeerplaatsen van de appartementen worden grotendeels aan het zicht onttrokken. Hierdoor zijn er nauwelijks auto’s in het straatbeeld voor een hoge omgevingskwaliteit en aantrekkelijke entree.

Inschrijven 

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag aanmelden bij Van Santvoort Makelaars via: http://www.wonenindeoliemolen.nl/ 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alex Hupkes 
Partner / Project ontwikkelaar KRAGT 
Email: alex@kragtgroep.nl 
Tel.: 06-53876246